s1

ข้อมูลการลงทุน

WABI SABI Onsen Villa Hua Hin

Investment

Passive Income | High Return | Risk Free

ธุรกิจพูลวิลล่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนสูง หากคุณเข้าใจ Market และความต้องการของTarget เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา และ Data ที่เรารวบรวมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทำให้เราทราบแน่ชัด ว่ากระแสของพูลวิลล่าในอนาคต จะเป็น ไปในทิศทางใดและบ้านแบบไหนที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากกว่า

หัวหินเป็นเมืองตากอากาศทางทะเล ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มูลค่าที่ดินหัวหินเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 3-10% ที่ดินของโครงการเรา ถือว่าอยู่ใกล้ตัวเมือง และทะเล เดินทางได้สะดวก ใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และทีมงานคุณภาพของเรา จึงทำให้ WABI SABI Onsen Villa Hua Hin เป็นโครงการพูลวิลล่าที่จะประสบความสำเร็จ และคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน

Outdoor swimming pool with umbrella chair lounge around there for leisure travel and vacation concept